top of page

Het COVID Vaccin is Het Merkteken van Het Beest (En Stop Met Zondigen of Verlies Toch!)

Updated: May 29, 2022

HET COVID-19 VACCIN IS HET MERKTEKEN VAN HET BEEST waar over gesproken wordt in de bijbel! technologie 666. Als je het vaccin niet neemt, word je vervolgd. En als je het wel neemt, zal je er voor eeuwig spijt van hebben. Deze website is de belangrijkste website in de hele wereld. Je moet dit met iedereen delen. De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Lukas 10:2. Het kostte me 7 jaar om deze kennis te verwerven. Ik ben 28 jaar oud, en deze dingen bestuderen is het enige wat ik heb gedaan sinds ik wakker werd in 2014. Dit is het doel van mijn leven. Om jou te waarschuwen. Lees het alsjeblieft Z.S.M. DE LAATSTE OORLOG IS BEGONNEN


Covid-19 is een wereldwijd plan. De ineenstoring van de wereldeconomie is onderdeel van dat plan. Het Beest waarover in de bijbel wordt gesproken is een systeem, een satanische organisatie. Deze mensen worden "33e graads Vrijmetselaars" genoemd en zij beheersen de hele wereld, alle religies, de media, nieuws, muziek, films, geschiedenis, en de publieke opinie. Vrijmetselarij is een eeuwenoude cult van rijke blanke mensen. De god van de Vrijmetselarij is letterlijk de Duivel uit de Bijbel. De rijkste mensen ter wereld aanbidden Satan letterlijk. Ze willen een nieuwe wereldorde creëren, een wereldwijde maatschappij, ieder mens gemerkt en controleerbaar. Het vaccin bevat een gen veranderende technologie genaamd CRISPR om je DNA te veranderen. Je zult nooit meer hetzelfde zijn nadat je het neemt en het is onomkeerbaar. Het bevat ook nanotechnologie om mensen te verbinden met het internet en ze te hersenspoelen. Dit heet "Neural Link" mind control, met behulp van A.I. (Kunstmatige Intelligentie) supercomputer technologie. Het zal hen de ultieme macht over mensen geven. Om ze te doden of om ze te gebruiken. Daarom installeren ze zo snel 5G torens overal op de wereld. 5G snelheid is nodig om met succes miljoenen mensen te besturen. Ze zullen ze aanzetten wanneer meer mensen gevaccineerd zijn. BIJBELSE PROFETIE. Het vaccin bevat ook een chemische stof genaamd Luciferase, dat uit vuurvliegjes wordt gehaald om je scanbaar te maken, zodat ze kunnen zien wie het merkteken van het beest vaccin heeft genomen! Ze creëren het ras van Lucifer. Het heeft zelfs Lucifers naam erin! Iedereen die dit vaccin neemt zal naar de hel gaan op de Dag des Oordeels, volgens de Bijbel. Ze noemden dit ding zelfs "Microsoft Patent #666"! Binnenkort zullen ze mensen die het vaccin niet willen nemen bestempelen als "Terroristen". Wees sterk, dit is nog maar het begin!

-> Openbaring 13:16-18. (16) En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,(17) en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.[deze betekenen allemaal dat je het vaccin neemt!]. En dat uiteindelijk iedereen wordt vermoord die het niet neemt.(18) Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal ven een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. -> Het boek Openbaring is ontstaan uit een droom die Johannes ontving van 𐤄𐤉𐤄𐤀 (Ahayah = IK BEN) de Allerhoogste God. De details van visioenen en dromen hebben een metaforische betekenis, geen letterlijke betekenis. Voorhoofd = gedachten. Naam = autoriteit / doel. Het getal van een mens = het patentnummer systeem van de mensheid. Zijn getal is 666 = Microsoft Patent #666. Het Griekse woord wat vertaald is als "merkteken" is khar'-ag-mah, en het betekent een kras of gravering, iets dat door de huid gaat! EEN VACCIN. Het merkteken is letterlijk. De plaats van het merkteken is niet letterlijk. Rechterhand = de mogelijkheid om te werken, geld te verdienen en uit te geven. Het vaccin wordt toegediend in je arm, niet in je hand, maar het beïnvloedt je rechterhand en je voorhoofd, bij wijze van spreken. Het vaccin zal binnenkort verplicht zijn. Je zult het vaccin moeten nemen om deel te nemen aan het nieuwe systeem dat ze aan het creëren zijn. Daarom zijn Microsoft en andere computerbedrijven betrokken bij dit vaccin. Het is geen vaccin. Bill Gates is geen dokter en Microsoft is niet een medisch bedrijf, het is een computerbedrijf! Dit vaccin bevat software om een wereldwijd "Digitaal Biometrisch Cryptovaluta systeem" te introduceren. Dit is een nieuw geldsysteem dat binnenkort ingevoerd zal worden nadat ze contant geld weghalen. Ze zullen contant geld de schuld geven voor het verspreiden van Covid-19. ***** LET OP! ***** De derde engel is ook metaforisch. Het vertegenwoordigt mensen zoals ik, die je nu aan het waarschuwen zijn. Het is een voorschrift op Daniël 11:33 en 12:10, waarin staat “de verstandigen onder het volk zullen het snappen, en velen tot inzicht brengen, maar de goddelozen zullen het niet snappen.”

-> Openbaring 14:9-11. (9) Indien iemand het beest (vrijmetselaars/illuminati) en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, (10) die zal ook drinken van het wijn van Gods gramschap, die is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en Christus. (11) En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. -> Aanbidden = onderwerpen aan. [het ontvangen van de technologie in het vaccin]. Beeld = Supercomputer Kunstmatige Intelligentie Systeem. Naam = autoriteit / doel. Satans doel is om mensen naar de hel te laten gaan op de dag des oordeels. In plaats van je te beïnvloeden om een leven vol zonde te leiden, hebben ze nu een nieuwe manier om mensen door God voor eeuwig naar de hel verdoemd te laten worden. Het enige wat ze nu hoeven te doen is jou het merkteken te laten nemen. Ze willen dat iedereen het vaccin neemt. Satan weet dat hij naar de hel gaat, en hij wil jou met hem meenemen! Doorzoek het internet met deze sleutelwoorden: Neural Link; Luciferase; Thermagrippers; Graphene; Crispr; Hydrogel; Quantum Dots; Artificial Intelligence 5G 666 exposed; Microsoft Patent # 666; Freemasonry exposed; Illuminati exposed; AGENDA 21 EXPOSED; Georgia Guidestones New World Order; etc. Hier is een goede website waar je van kan leren.

Conclusie: ze willen ons verbinden aan het kunstmatige intelligentie supercomputersysteem zodat ze ons kunnen besturen, en ze willen ons DNA veranderen! Dit is waarom de mensen zich niet bekeren tijdens de plagen die God binnenkort naar de aarde zal sturen. Dit wordt gezegd in Openbaring 9:20. (20) En de rest van de mensheid die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich niet van hun zondes. -> Ze zijn onder hersenspoeling. De gedachten van de meeste mensen worden al door demonen beheerst, deze technologie zal het permanent maken. Ze zullen gemerkte mensen gebruiken om de ongemerkte mensen proberen te overtuigen om het merkteken te ontvangen! Ze zullen uiteindelijk gemerkte mensen de ongemerkte mensen laten doden wanneer ze de Neural Link activeren tussen de supercomputer en de gemerkte mensen via 5G. Openbaring 13:15. (15) En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. Kunstmatige Intelligentie Systeem = Het Beeld van Het Beest. Onderwerpen aan hen en het merkteken van het beest vaccin nemen = het beeld van het beest aanbidden = mensen verbinden met het Systeem. Mind control. Dit is ook hoe ze al deze gemerkte mensen zo ver krijgen om tegen Christus te vechten wanneer Hij terugkomt. Openbaring 17:14, Joël 3, en Openbaring 19:19-21 vertellen je daarover. Openbaring 19:19. (19) En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om oorlog te maken tegen Christus. Openbaring 19:20 vertelt je dat mensen zullen worden misleid om het merkteken van het beest te nemen. Openbaring 19:20. (20) En het beest (de geheime genootschappen die de wereld regeren) werd gegrepen en met hem de valse profeet (de valse profeet vertegenwoordigt de kerken die mensen vertellen dat ze het vaccin moeten nemen!) die mensen had verleid om het merkteken van het beest te nemen, en ze werden in de poel des vuurs, hel, gegooid. -> Mensen namen het vaccin omdat ze misleid waren en niet wisten dat het het merkteken van het beest was. Openbaring 19:21. (21) En de overgebleven mensen die zich niet aan Gods geboden hielden, of die het merkteken van het beest hadden, werden vermoord door Christus; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Matteüs 24:37. (37) Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van Christus zijn. Matteüs 24:22. (22) En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. -> Als je wat onderzoek doet, zul je ontdekken dat er veel wetenschappelijke experimenten zijn uitgevoerd door de gevallen engelen voor de zondvloed, in de tijd van Noach. Genetische modificatie! -> Als je zoekt naar de Hebreeuwse woorden die vertaald zijn, het woord voor vlees = menselijke genetische code. behouden = bewaard! Wat Matteüs 24:22 werkelijk zegt is dit: « Als Christus niet vroeger in plaats van later terugkomt, zullen alle mensen die dan nog leven DNA hebben wat veranderd is, er zullen geen oorspronkelijke mensen meer over zijn »

De hybride-kinderen van de gevallen engelen (ze hadden kinderen met vrouwen) zijn degenen die de macht hebben en ze willen ons hun DNA geven. Creatie van zombies / robots. Er is een reden dat ze dit in al hun Hollywood films hebben laten zien. Voorspellende programmering. Als je dit spul in je hebt gespoten, zul je nooit meer hetzelfde zijn. Wie het merkteken van het beest neemt, zal naar de hel gestuurd worden op de dag des oordeels, wanneer God ons oordeelt. Dit is wat de Bijbel zegt over mensen die hun vertrouwen stoppen in het satanische vaccin dat duivelskinderen hebben gemaakt in plaats van God.

 • [Romeinen 6:16] Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

 • [1 Korintiërs 3:16] Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

 • [Marcus 12:17] Jezus zeide tot hen, Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.

 • [1 Korintiërs 6:19-20] Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

 • [1 Timoteüs 6:20] O Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde wetenschap.

 • [1 Korintiërs 3:17] Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden.

Dit is wat er gaat gebeuren met iedereen die deze technologie / wapen/ merkteken van het beest / vaccin neemt. In Genesis zei God dat de planten die hij heeft gemaakt, dienden voor de genezing van volken. Is dat waar of niet? Wie ga je dienen? De Satanische elite noemen in hun nieuwsartikelen en websites op het internet het Covid-19 vaccin "DE MESSIAS" en "ONZE ENIGE HOOP". Ze houden ervan om Christus belachelijk te maken en ze houden ervan om mensen belachelijk te maken. Ze weten dat wie dit vaccin neemt, voor eeuwig verdoemd zal zijn. Ze vieren deze grote opoffering van zielen aan Satan, hun god. Wist je dat alle vaccins geaborteerde baby cellen, varkensvlees en andere vreemde dingen bevatten? GRUWELIJK. Heb je ooit het gezegde gehoord "Je bent wat je eet"? Het is zelfs erger om het in je te spuiten. Wil je dat echt in je bloedsomloop hebben? Walgelijk! -> Dit Covid-19 vaccin is anders dan alle andere vaccins die ooit zijn gemaakt. Dit is eigenlijk een software update voor mensen. Alsof we computers zijn. De Covid-testen bevatten ook nanodeeltjes. Geloof de mensen op TV niet, ze hebben een verborgen agenda! Het zijn betaalde lezers, die voorlezen uit een script! Veel mensen zijn zelfs GESTORVEN door het vaccin! Ze proberen dit feit voor ons te verbergen. De Vrijmetselaars beheren de nieuwszenders over de hele wereld. Zij bepalen de publieke opinie. De groepen die de wereld al honderden jaren en duizenden jaren regeren zijn "De Illuminati", De Rozenkruizers, De tempeliers, De Jezuïeten, Vrijmetselaars, Zionisten. Deze extreem machtige organisaties regeren de hele wereld en werken voor de duivel! Hoe doen ze dat? Ze hebben mensen op sleutelposities gezet in elke regering, organisatie, bedrijf en kerk. Er zijn veel leugens over de eindtijd die de jezuïetenorde de hele wereld heeft laten geloven. Ze regeren de Christelijke kerk en haar leer! Ze beheersen alle religies, vooral het Christendom, omdat zij weten dat de kracht in het woord van God ligt. Het is geen geloof. Het is een geschiedenisboek van de Israëlieten! De meeste zwarte en bruine mensen van deze wereld zijn de echte Israëlieten! Blanke mensen zijn niet Israëlieten. De mensen in Israël vandaag zijn niet de oorspronkelijke inwoners. Ze vormen een aantal van de belangrijkste illuminati families. Christus noemt hen "de synagoge van Satan, zij die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn" in Openbaring 2:9 en in Openbaring 3:9 zegt hij “Luister, ik zal ervoor zorgen dat hen die tot de synagoge van Satan behoren -de leugenaars die zichzelf Joden noemen maar het niet zijn- tot uw voeten te komen en u te aanbidden, en zij zullen weten dat u degenen zijn die ik liefheb.” Kijk Yarashalam op YouTube!

We leven in de laatste jaren voor de terugkomst van Yashaya / Christus. Helaas wachten de meeste mensen op een individuele antichristus man die de hele wereld zal regeren. Dit zal nooit gebeuren. De antichristus is niet een individuele man! -> Hier is een lijst van valse eindtijd leringen die de jezuïetenorde de hele wereld heeft misleid om te geloven, door het moderne Christendom:

 1. De antichristus is een individuele man.

 2. Er zal een derde tempel gebouwd worden in Israël.

 3. De antichristus zal zichzelf God noemen in de tempel in Israël.

 4. De antichristus zal het dagelijkse offer in de tempel in Israël beëindigen.

 5. De antichristus zal een beeld opzetten om te aanbidden.

 6. Er zullen twee getuigen zijn in Israël, Elia en Mozes.

 7. Er zal een bovennatuurlijke opname van mensen in de lucht / "rapture" zijn en we zullen niet hier zijn tijdens de grote verdrukking.

[[[[[ DIT ZIJN ALLEMAAL LEUGENS ! ]]]]] Ze leren je deze rotzooi zodat mensen niet zullen beseffen hoe laat het is, omdat ze denken dat zolang een man niet de hele wereld regeert, of omdat we nog hier zijn, het nog niet de eindtijd is! -> Hier is de waarheid:

 1. Er zijn vele antichristen, niet een. De antichristus is het vierde beest in het boek van Daniël. Het is een systeem. Niet een individuele man. De antichristus is de Vrijmetselaars, "De Illuminati". 1 Johannes 2:18. Zoek het Griekse woord vertaald als "mens" op in 2 Tessalonicenzen 2:3, De "wetteloze mens" betekent MEERVOUD mensen NIET EEN INDIVIDU = enorme misleiding zodat je hun niet zal verdenken.

 2. De tempel die in het boek van Daniël en het boek Openbaring wordt genoemd heeft betrekking op ons lichaam, niet op een fysiek gebouw in Israël 1 Korintiërs 3:16

 3. De merkteken van het beest technologie in het vaccin zal je verbinding met God vernietigen en het DNA van je tempel veranderen. Dit is wat er in zit: CRISPR DNA modificatie technologie, V-MAT2 gen inhibitor technologie, en nano bots/nanotechnologie met als doel mentale manipulatie door "voice to skull technologie" en "Neural Link". Onderzoek “Neural Link Agenda”! Er wordt letterlijk over gesproken in Daniël 11:36 en 2 Tessalonicenzen 2:4. Het spreekt over supercomputers, kunstmatige intelligentie en nanotechnologie wat in lichamen van mensen wordt geplaatst, niet een letterlijke koning die ergens in een tempel zit. Deze technologie zal god worden over je lichaam zodra het is toegediend. Daarom zegt de Bijbel dat deze boeken verzegeld waren tot het einde. Daniël 12:4 zegt: Daniël, verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. Daniël begreep niet eens wat hij toen zag. Het was niet te begrijpen tot nu!

 4. Het dagelijkse offer is voedsel. Het Oude Testament vertelt je dat. Alleen zij die hun tempels verontreinigen, zullen in Satans systeem kunnen kopen en verkopen. Daniël 9:27. Daniël 12:11-12 vertelt je dat Christus pas terugkomt 1,335 dagen nadat een wet is ingevoerd die de toegang tot winkels verbiedt zonder het vaccin.

 5. De Hebreeuwse woorden vertaald als "het beeld" betekenen eigenlijk doel, en het woord "aanbidden" betekent eigenlijk onderwerpen aan. Door het vaccin te nemen, onderwerp je jezelf aan het doel van het beest systeem, namelijk om je DNA te veranderen en je te verbinden met het beeld. Het beeld = de kunstmatige intelligentie supercomputer internet systeem waarmee ze mensen willen verbinden. Het merkteken verbindt je ermee via nanotechnologie. (Het merkteken, naam of getal van het beest ontvangen, het betekent allemaal hetzelfde. De betekenis van deze dingen is de daad van het vaccin nemen, en het vaccin nemen is wat het betekent om het beeld van het beest te aanbidden en je eraan te onderwerpen). Iedereen die dit doet zal naar de hel gaan op de Dag des Oordeels! Denk eraan, de mensen die deze technologie ontvangen zullen niet onmiddellijk verbonden zijn met de supercomputer, maar alle benodigde technologie is geïnstalleerd om later de Neural Link te activeren. Bovendien zijn deze nanobots zelf-replicerend, zodat ze letterlijk een zwerm vormen in het lichaam van de gastheer. De CRISPR-technologie daarentegen brengt onmiddellijk bij toediening veranderingen aan. Deze technologie is zo heftig dat VEEL mensen dood zijn gegaan, een dag nadat ze het vaccin kregen!

 6. De twee getuigen zijn de twee koninkrijken van Israël, die zich na de zonde van koning Salomo in tweeën splitsten. Dat wordt verteld in 1 Koningen 11 en 1 Koningen 12 en 2 Kronieken 10. Ze heten het noordelijke koninkrijk (Israël) en het zuidelijke koninkrijk (Juda). De inheemse volken van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, de Polynesiërs, Melanesiërs en de Aboriginals van Australië = De 10 stammen van het Noordelijke Konikrijk van Israël, die Israël in 720 V.C. via de Eufraat rivier hebben verlaten om naar verre landen te gaan waar geen mensen leefde, zodat ze daar in vrede hun God konden aanbidden en zich aan zijn wetten houden. 4 Ezra 13:40-46 zegt je dat. Dat is waarom ze 14 boeken uit de Bijbel hebben gehaald 150 jaar geleden! Google het! Die boeken vertellen je deze dingen! Ze willen dit voor je verbergen ten behoeve van racisme en het neppe gered-door-genade wetteloze christendom.

 7. Christus komt nog een keer terug, niet twee keer. We moeten door de grote verdrukking heen. Christus komt bij de 7e bazuin, niet eerder. Matteüs 24: 29-30.


Denk eraan, het reguliere nieuws en websites, radiostations en de televisiezenders worden allemaal beheerd door Satanisten ("Vrijmetselaars") die de hele wereld regeren. Je moet de waarheid vinden. Je moet onderzoek doen. Gebruik de sleutelwoorden die ik je gaf. Luister niet naar hen. Ze willen je ziel. Als je onderzoek doet, zul je zien dat alle mensen in belangrijke machtsposities banden hebben met de Vrijmetselarij. Ze zijn corrupt. Ze hebben een verborgen agenda. Ik geloofde niet eens in de Bijbel totdat ik deze dingen leerde. Een kleine groep mensen regeert de hele wereld en gelooft letterlijk in de Duivel uit de Bijbel! En dat ze al duizenden jaren aan de macht zijn. De Amalekitische, Edomitische en Kanaänitische koninklijke bloedlijnen! Dit is hun konikrijk, en hun tijd is bijna om en dat weten ze. Christus komt over een paar jaar terug. De Vrijmetselaars zijn de echte regering. Ze beheersen al duizenden jaren elke regering. Geheime genootschappen. Als je geen idee hebt waar ik het over heb, Google dan gewoon "Vrijmetselaars". Een foto zegt meer dan duizend woorden! Zoek ook eens op "nano bots" op Google afbeeldingen. Dat is wat er in het vaccin zit! JA.

Ze hebben letterlijk veel van de laatste details van het Covid-19 plan gepland op een bijeenkomst genaamd "Event 201" in oktober 2019, een maand voordat de Covid agenda begon in China, en er zijn beelden van de bijeenkomst online! Zoek op "Event 201 is Agenda 21, the new world order agenda exposed". Het Covid-19 sterftecijfer wordt door de media overdreven. Een hoop mensen hadden simpelweg de gewone griep maar werden gediagnoseerd met Covid! PCR testen testen niet echt op Covid. In Afrika testte de Tanzaniaanse president John Magufuli fruit, een geit en motorolie op Covid-19 en ze gaven allemaal positieve testresultaten. Onder de mensen die daadwerkelijk ziek werden, werden veel mensen ziek as gevolg van het opzetten van 5G-masten, bijvoorbeeld in Wuhan China. Ze hadden daar een gigantische uitrol van duizenden 5G-masten in oktober 2019. 5G-masten zenden extreem veel straling uit en zorgen ervoor dat de rode bloedcellen in je lichaam ontploffen als een magnetron, waardoor je lichaam zuurstof tekort komt. Dit zijn dezelfde symptomen als Covid. Ook worden alle sterfgevallen in ziekenhuizen Covid genoemd, zelfs als iemand aan kanker of ouderdom is overleden. De verzekeringsmaatschappijen en de Amerikaanse overheid betalen Amerikaanse ziekenhuizen 13,000$ per "geval". Ook werden veel mensen aan de beademing gelegd, terwijl dat juist niet moest, en deze beademing liet hun longen inklappen. Anderen kregen morfine toegediend, wat al hun organen uitschakelde en hen doodde. En dan oogsten ze hun organen en verkopen ze die. Big business Big Money $ $ $. Het is MOORD -> Dit is waarom ze zeggen dat er geen Covid-19 is in kleine plaatsen zoals de Cook Eilanden. Het is te moeilijk om hun leugens daar te vertellen. De gemeenschap is te klein om te misleiden. Vroeger rookte ik wiet en dronk ik alcohol, maar ik ben gestopt toen ik de informatie op deze website leerde. Dat was 4 jaar geleden! Ik ben te bang voor God en de dag des oordeels. Het is duidelijk dat God bestaat. Keer je af van je zonden en neem deze dingen serieus. We moeten ons aan de 10 Geboden houden. We moeten de Sabbat apart houden, dus van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang geen lichamelijk werk, geld verdienen of uitgeven, koken, sporten, lange afstanden lopen, autorijden, machines gebruiken, televisie kijken, Facebook, etc. Om te rusten en dichter bij God te komen. We moeten vegetarisch zijn. God gaf de Israelieten nooit geboden om dieren te offeren of vlees te eten. Jeremia 7:22 en Psalmen 40:6 zegt je dat. We moeten stoppen met het sigaretten roken en wiet en drugs en alcohol drinken, en geen pornografie of zelfbevrediging meer. Lees Openbaring 21:8. Het woord tovenarij betekent alles dat je geestelijke toestand verandert, inclusief wiet en sigaretten.

Het Christendom heeft niets meer gemeen met Christus en zijn discipelen. Ze vertellen je vandaag de dag niet meer de ware leer van Christus. De Romeinen creëerden het moderne Christendom in 325 N.C. met behulp van verkeerde interpretaties van de brieven van Paulus, om je te leren dat je je niet meer aan Gods wetten hoeft te houden! Om gered te worden van de hel op de Dag des Oordeels moet je volledig toegewijd zijn aan het houden van Gods wetten. Matteüs 24:13 & Matteüs 7:21-23 vertelt je dat. De ware boodschap van Christus kan makkelijk worden gezien (waarschijnlijk voor de eerste keer in je leven omdat alle kerken je leugens leren op basis van de verkeerde interpretatie van Paulus' brieven) door naar deze Bijbelverzen te kijken en ze in deze volgorde met elkaar te verbinden. Schrijf ze in deze volgorde op en kijk er naar. Het is prachtig! Jesaja 28: 9-10 + Psalmen 119:100 + Psalmen 111:10 + Psalmen 119:104 + Mattheüs 15:9 + Jesaja 34:16 + Spreuken 8:17 + 1 Johannes 5:3 + 1 Johannes 3:8 + Ecclesiasticus 12:6 + 1 Johannes 3:4 + 1 Johannes 2:4 + Psalmen 119:142 + Johannes 3:16-21 + Spreuken 6:23 + Psalmen 119:165 + Spreuken 28:9 + Mattheüs 7:21-23 + Mattheüs 24:13 + Fillipenzen 2:12 + Johannes 14:15.

[Jesaja 28: 9-10] -> Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die van de melk zijn gespeend, aan de borst ontwend zijn? Want het is voorschrift op voorschrift, voorschrift op voorschrift, regel op regel, regel op regel, hier wat, daar wat. [Psalmen 119:100] -> Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw voorschriften. [Psalmen 111:10] -> De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die zijn geboden betrachten. [Psalmen 119:104] -> Uit uw voorschriften heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad. [Mattheüs 15:9] -> Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die voorschriften van mensen zijn. [Jesaja 34:16] -> Zoekt na in het boek des Heren en leest; niet een van deze wezens zal ontbreken. [Spreuken 8:17] -> Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. God houdt alleen van degenen die van hem houden. Je bent misleid. Houden van God = [1 Johannes 5:3] Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. [1 Johannes 3:8] -> Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. [Jezus Sirach 12:6] -> Want ook de Allerhoogste haat de zondaars, en hij bewaart ze tot de krachtige dag der wraak. [1 Johannes 3:4] -> Wat is zonde? Zonde is de overtreding van Gods wetten. [1 Johannes 2:4] -> Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet. [Psalmen 119:142]-> Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en uw wet is waarheid. [Johannes 3:19] -> Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. [Spreuken 6:23] -> Want het gebod is een lamp en de wet een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven. [Psalmen 119:165] -> Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok. [Spreuken 28:9] -> Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel! [Mattheüs 7:21] -> Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here zal het Konikrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. [Mattheüs 24:13] -> Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. [Fillipenzen 2:12] -> Bewerk uw behoudenis met vreze en beven. [John 14:15]-> Wanneer gij mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. Christus is een zwarte man. En de ware boodschap van Christus, vergeleken met wat er vandaag wordt gezegd, zijn even verschillend als een witte en een zwarte man. We worden verteld dat Gods wetten weggedaan zijn en dat het niet uitmaakt wie de echte Israëlieten zijn. De booschap van Christus is simpel. Zondig niet meer. Stop met het overtreden van Gods wetten. Cesare Borgia is de man van wie ze het neppe beeld van de witte Jezus hebben gemaakt. Google Cesare Borgia als je niet weet waar ik het over heb! Hij was de zoon van de gouverneur van Italië en in 1507 huurden ze Leonardo da Vinci in om het moderne beeld van Jezus te schilderen en racisme te bevorderen, door de cult van het moderne Christendom. En ze gebruikte Cesare als model voor het schilderij, dat ze vervolgens over de hele wereld verspreden. Het beeld van Jezus waar mensen in geloven is een portret van Cesare Borgia! De hele wereld aanbidt een neppe blanke Jezus van de misleidingen van de Katholieke Kerk. De echte Christus is niet een homoseksuele hippie die van iedereen houdt, hij is een zwarte krijger koning en hij zou niet eens willen dat mensen zijn beeld aanbidden! Dit schendt het tweede gebod van afgoderij! We moeten God aanbidden, niet Christus, en we aanbidden God door zijn geboden te onderhouden, niet door neer te buigen voor een beeld of standbeeld! 1 Johannes 5:3 vertelt je dat! Google zoek "Russian Catacombs Israelites" om antieke schilderijen te zien van ZWARTE Israëlieten. De zwarte mensen in Amerika zijn van de stam van Juda. Net als Christus. Israëlieten zijn vandaag de dag aan de bodem omdat sommige van hun voorouders zich niet aan Gods geboden hielden. Deuteronomium 28:15 vertelt je dat. Galaten 3:28 betekent niet dat iedereen gelijk is. Het is een lichaam, maar de lichaamsdelen zijn niet gelijk. Deuteronomium 28:13 vertelt je dat. Het wordt een Israëlitisch koninkrijk. In het koninkrijk van Christus zullen niet-Israëlieten de dienaren van de Israëlieten zijn, in gerechtigheid! Deuteronomium 14:2 vertelt je dat. De Israëlieten die in het koninkrijk van Christus worden geaccepteerd, zullen de heersers van het koninkrijk zijn. Dat is waarom Christus de koning van de koningen wordt genoemd, omdat er veel koningen zullen zijn in zijn koninkrijk! De Israëlieten zullen bovenaan staan en niet onderaan! Als je basiskennis wilt van wie de echte Israëlieten zijn, kan je Googelen op "12 Tribes Chart". Degenen die aan de macht zijn willen niet dat mensen zich aan Gods geboden houden, helemaal niet de Israëlieten, omdat ze aan de macht blijven door mensen in zonde te houden, vooral de Israëlieten. Wanneer de Israëlieten zich weer aan Gods geboden houden, zullen zij de wereld weer regeren. Heel Deuteronomium hoofdstuk 28 vertelt je dat. Het is geprofeteerd dat dit zal gebeuren aan het einde voordat Christus terugkomt. Ezechiël 37 vertelt je dat. DIE TIJD IS NU!

De Vrijmetselaars willen de ontwakening stoppen en de mensen in religie houden. Ze weten wie de echte Israëlieten zijn, en ze weten dat ze al hun macht zullen verliezen nu dat de Israëlieten wakker worden en zich weer aan de wetten van hun God houden. Deuteronomium 28:1 vertelt je dat er maar een natie kan zijn die de hele wereld regeert, en als de Israëlieten zich aan de wetten van God houden, dan zal Hij ervoor zorgen dat zij de heersers van de hele wereld zijn. De Vrijmetselaars willen dat tegenhouden. Dat is waarom de eindtijd verdrukking in de Bijbel ook wel "Jakob's Nood" heet. Jeremia 30:7 vertelt je dat. Ze willen alle Israëlieten het merteken geven of vermoorden, voordat Christus terug komt, zodat hij niemand heeft om terug voor te komen. Christus gaat het beest systeem verslaan en zijn volk terugbrengen naar hun land. Israël. Jakob is de vader van de 12 stammen van Israël. God veranderde Jakob's naam naar Israël. Dit is waarom de stammen van zijn zonen Israëlieten heten. God gaf Zijn wetten aan de Israëlieten door Mozes. De Bijbel is niet een geloof, geloof is een zonde. God zei om zijn wetten te houden niet om een geloof te zijn. Ze vertellen je allemaal leugens. De geheime genootschappen die deze wereld regeren willen dat iedereen door God naar de hel gestuurd wordt op de Dag des Oordeels. Dat is wat hun god wilt. Ze bereiken dit door mensen aan te moedigen in hun zondes te leven en te sterven. Daarom beheeren de Vrijmetselaars de muziek industrie, Hollywood, scholen, en elke andere vorm van invloed, inclusief religie. Ze gebruiken religie om je te leren dat je je niet aan Gods wetten hoeft te houden, dat je op de dag des oordeels gered kan worden door geloof en genade en door een goed mens te zijn of gelovig te zijn. LEUGENS. Openbaring 12:9. (9) En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Waar denk je dat Area 51 voor is? Diepe ondergrondse militaire bases. Dat is waar ze praten met hun goden. Dat is waar ze zijn. Lees het boek van Enoch. De Bijbel zegt dat Satan de hele wereld misleidt. Waar is Satan? Zie je hem? Nee. Dus de Bijbel liegt? Nee. -> Als je niet begrijpt dat rijke satanische families de wereld regeren, en je weet niet wie de echte Israëlieten zijn, dan kun je de Bijbel niet begrijpen en hoe die van toepassing is op ons vandaag. Je zal volledig onwetend zijn. Je zult wat we in de waarheidsbeweging "slapend" noemen, zijn. Het is tijd om wakker te worden. Satan is niet hier persoonlijk mensen aan het misleiden, zijn mensen doen het voor hem. Snap je dat? Satan heeft alleen effect op de gedachten van mensen (door frequentie manipulatie, dat is hoe geesten mensen beïnvloeden), hij is niet hier met een fysiek lichaam. Hij is niet letterlijk met mensen aan het praten of ze aan het misleiden, zijn mensen doen het voor hem. Je moet wakker worden uit De Matrix. Hij heeft de hele wereld misleid via de geheime genootschappen die hem en de gevallen engelen vanaf het begin hebben gediend. Alle religies brengen eer aan hem, niet aan de schepper.

-> Denk niet dat het Christendom hier een uitzondering op is. Ze beheren 100% het Christendom en elk ander geloof, zowel degene die de Bijbel lezen als degene die dat niet doen. Ze vertellen je dat je gered kan worden op de Dag des Oordeels zonder je aan Gods geboden te houden. Ze vertellen je om "gewoon in Jezus te geloven". Dat betekent niet eens iets. De basis van het Christendom is de verkeerde opvatting van Paulus' brieven. Paulus' brieven zijn een test van God om te zien of je zijn wetten wilt houden of niet. Paulus' brieven zijn zeer moeilijk te begrijpen. 2 Petrus 3:15-17 vertelt je om niet eens de brieven van Paulus te lezen! Wat Paulus eigenlijk zegt is dat omdat we allemaal tenminste een keer gezondigd hebben, we de hemel niet verdienen. Hij zegt niet dat we ons niet aan Gods wetten hoeven te houden. Christus zei dat als je de wetten van Zijn Vader niet houdt, je niet gered zult worden op de dag des oordeels. Het maakt niet uit hoeveel je in Jezus gelooft. Dat betekent niets voor God. Je moet je aan Gods geboden houden. Christus zei ZONDIG NIET MEER. Johannes 5:14. Christus zei ook dat als je niet al je zondes opgeeft je naar de hel zult gaan. Matteüs 24:13. Satan wilt zonde acceptabel maken. De definitie van zonde is het overtreden van Gods wetten. Dat staat in 1 Johannes 3:4. Satan wilt dat mensen ongelovig zijn. En als hij dat niet kan bereiken, wilt hij dat ze vastzitten in religie! Al deze godsdiensten worden beheerd door de Vrijmetselaars die de duivel aanbidden, en ze gebruiken deze godsdiensten om Gods verwachtingen te verlagen en excuses te maken voor zonde, en je te vertellen dat je gered bent door genade en dat je alleen maar hoeft te geloven in Jezus. Dit is een regelrechte leugen die door Satan via zijn mensen wordt verspreid. Hij houdt van zonde. Hij wilt dat je zondigt. Hij wilt dat je Christelijk bent. Hij wilt dat je ongelovig bent. Snap je? Het is niet ingewikkeld. Er zal een opstanding zijn en we zullen allemaal veroordeeld worden. Wat ongelovigen betreft, ik neem het ze niet kwalijk, het zijn tenminste geen christenen! Ik was ongelovig. Totdat ik deze dingen leerde. Nu hou ik me aan Gods geboden. De oorlog is altijd tussen God en Satan geweest. Wettigheid tegen wetteloosheid. Het houden van Gods wetten tegenover het overtreden van Gods wetten. We kunnen alleen gered worden als we alle zonde in ons leven opgeven. Dat is wat Christus zei in Matteüs 7:21-23. Satan is de aanklager en Christus is de advocaat. Op de dag des oordeels zullen we voor God de rechter staan en Satan zal ons er allemaal van beschuldigen dat wij het verdienen om net als hem naar de hel gestuurd te worden, omdat wij net als hem vaak expres gezondigd hebben. Hij zal zeggen dat wij dezelfde straf verdienen. Het is aan Christus of hij ons wil verdedigen. Hij zal ons alleen verdedigen als wij hem zijn loon betalen. Zijn loon is dat wij de geboden van zijn Vader houden!

-> Als je de Bijbel nooit zelf hebt gelezen en niet weet wat er staat, zal ik het kort voor je samenvatten. De mens werd door God geschapen om opstandige engelen en hun leider, Satan, te veroordelen. Satan en de gevallen engelen maakten een giftige boom waarvan de vruchten als een genetisch wapen werkte om degene die het aten, meer te laten zondigen. Sindsdien is de mensheid samen met de gevallen engelen in opstand tegen God. God koos het enige volk wat niets met de gevallen engelen te maken had, de Israëlieten, om zijn volk te zijn. Hij gaf hun zijn wetten. Zij worden nu gestraft omdat sommigen van hen zich niet aan Gods wetten hielden. Geen enkel ander volk wordt gestraft voor het overtreden van Gods wetten, omdat hij nooit een verbond met hen heeft gesloten. Ze worden verwacht een leven vol zonde te leiden en naar de hel te gaan. De enige manier voor ons om gered te worden van de hel, of we Israëlieten zijn of niet (zoals ik), is het houden van Gods wetten. Christus komt binnenkort terug om zijn volk te herstellen. Er zal een opstanding zijn van iedereen die heeft geleefd en God zal iedereen oordelen. De mensen die zich aan de wetten van God hebben gehouden, zullen leven in het koninkrijk van Christus en de Israëlieten, en alle mensen die zich niet aan Gods wetten hebben gehouden, zullen naar de hel worden gestuurd, samen met de gevallen engelen. Het is door Gods wetten te houden wat wij ons kunnen afzonderen van de opstanding van de gevallen engelen en niet tot hun gerekend worden.

Het is niet te laat om te veranderen. Ezechiël 18:24-28: Als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden. Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen, die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, ze zullen niet in herinnering gebracht worden, en in zijn zonde zal hij sterven. God beschouwt zonde als geestelijke dood. De Bijbel heeft het niet over de dood in deze verzen. Het gaat over voor eeuwig naar de hel gestuurd worden op de Dag des Oordeels. Verander je gewoontes vandaag! Als je een serieus persoon bent kun je me e-mailen op Sheeptiedsheep@gmail.com als je vragen hebt of met me wilt praten / dit PDF bestand krijgen. Kijk ook naar mijn youtube kanaal “Revolutions For Tomorrow” & ook “GOCC”. De tijd is kort. Shalom. Deel AhayahTruth.com/nl alsjeblieft zo veel mogelijk in Facebook, Twitter, Instagram, Reddit posts en reacties etc. En print de pdf alsjeblieft uit en geef het aan mensen en e-mail het rond.

Het is ons doel om in deze laatste dagen zoveel mogelijk mensen te waarschuwen voor het merkteken van het beest vaccin! De derde engel in Openbaring is ons! Als je niet SERIEUS WERK verricht om de massa te waarschuwen gaat God je naar de hel sturen op de dag des oordeels. Deel deze website met iedereen die je kent!

TIPS VOOR HET VERSPREIDEN VAN DE PDF

 • De beste manier om het te verspreiden is elke manier waarop je het aan zoveel mogelijk mensen kan geven. Parken, concerten, bijeenkomsten, kerken, wachtrijen, en mijn favoriet, van deur tot deur gaan. Bel aan, of gooi het door de brievenbus.

 • Zodra ze het papiertje in hun handen hebben, draai om en ga naar het volgende huis.

 • Spreek positieve dingen uit over het papier terwijl je het nog in je handen hebt. Zeg dingen zoals "Ze zullen dit lezen en wakker worden. Het zal hun ogen openen en ze zullen anderen waarschuwen.

 • Leg NOOIT iets uit wat er op de PDF staat. Het enige wat je hoeft te doen is het papiertje geven. Het is hun verantwoordelijkheid om het te lezen of niet.

Download PDF


Download Coverpage


Disclaimer: De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als medisch advies. Deze website is geen vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Negeer nooit professioneel medisch advies omwille van iets dat u op deze website leest. Raadpleeg altijd een arts of andere medisch professional voor medisch advies over diagnose of behandeling. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor claims, verlies, schade of onkosten, die hoe dan ook ontstaan, uit of in verband met uw gebruik van deze website.

235 views0 comments
bottom of page