top of page

De COVID Vaccins zijn Het Merkteken van Het Beest (En Stop met Zondigen of Verlies Toch!)

Updated: Mar 8

***Mocht u het vaccin(s) al hebben genomen, treur dan niet, er is nog zeker hoop voor u! Maar dan moet u wel stoppen met verder injecteren, niet meegaan in het huidige systeem, en z.s.m. JEZUS accepteren! KLIK NU HIER EN LEES DAN VERDER!***


DE COVID VACCINS ZIJN DE MERKTEKEN VAN HET BEEST! Technologie 666 waar de Bijbel over spreekt. Als je ze niet neemt zullen ze je vervolgen en zelfs proberen te vermoorden, maar neem ze wel en je bent op weg naar de eeuwige Hel. Deze website is de belangrijkste website in de hele wereld, je moet dit met iedereen delen. ''De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig'' (Lukas 10:2). Het kostte me 7 jaar om deze kennis te verwerven en dit bestuderen is het enige wat ik heb gedaan, en nog steeds doe. Dit is het doel van mijn leven, om jou te WAARSCHUWEN! Lees het alsjeblieft Z.S.M. DE LAATSTE OORLOG IS BEGONNEN


Covid-19 is een wereldwijd plan. De ineenstoring van de wereldeconomie is onderdeel van dat plan. Het Beest waarover in de Bijbel wordt gesproken is een systeem, een satanische organisatie. Deze mensen worden "Vrijmetselaars" (ook wel Illuminati/Satanisten) genoemd en zij beheersen de hele wereld. Zij domineren alle religies, bedrijven, media, nieuws, muziek, films, sport, geschiedenis, en publieke opinie (zelfs hele regeringen!). Deze Vrijmetselarij is een eeuwenoude cult van extreem rijke mensen en zij aanbidden letterlijk de Duivel. Zij willen een nieuwe wereldorde creëren, een wereldwijde maatschappij, ieder mens gemarkeerd en controleerbaar. De vaccins bevatten een gen veranderende technologie genaamd CRISPR om je DNA te veranderen. Je zult nooit meer hetzelfde zijn nadat je ze neemt en het is onomkeerbaar. Het bevat ook nanotechnologie om mensen te verbinden met het internet en ze te hersenspoelen, dit heet "Neuralink" geest controle. Met behulp van A.I. supercomputer technologie zal het hen de ultieme macht over mensen geven, om ze te doden, verwonden (bloeden) of te gebruiken. Daarom installeren ze overal op de wereld 5G torens in rap tempo. 5G snelheid is nodig om met succes miljoenen mensen te besturen. Ze zullen het helemaal aanzetten als er genoeg mensen zijn gevaccineerd, dit is BIJBELSE PROFETIE. De vaccins bevatten ook een chemische stof genaamd Luciferase, wat uit vuurvliegjes wordt gehaald om je scanbaar te maken, en zo zien wie de vaccins heeft genomen. Ze creëren hiermee het ras van Lucifer (de Duivel), en het heeft zelfs zijn naam erin! Iedereen die hun vaccins neemt en meedoet aan hun systeem zal naar de Eeuwige Hel/Meer van Vuur gaan. Ze noemden dit ding zelfs "Microsoft Patent #666"! Binnenkort zullen ze mensen die hun vaccins weigeren bestempelen als "Terroristen". Wees sterk, dit is nog maar het begin!

-> Openbaring 13:16-18: ''En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, behalve wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig''. Deze betekenen allemaal dat je hun vaccins neemt, en dat ze uiteindelijk iedereen willen vermoorden die het niet neemt!

-> Het Bijbelse boek van Openbaring is ontstaan uit een droom die Johannes ontving van 𐤄𐤉𐤄𐤀 (Ahayah= IK BEN) de Allerhoogste God. De details van visioenen en dromen hebben een metaforische betekenis, geen letterlijke betekenis. Hun voorhoofd= hun gedachten (van de mensen). Zijn naam= zijn autoriteit/doel (van de Duivel). Het getal van een mens= het patentnummer systeem van de mensheid. Zijn getal is 666= Microsoft Patent #666. Het Griekse woord wat vertaald is als "merkteken" in de Bijbel is khar'-ag-mah, en het betekent een snee of gravering (iets dat door de huid gaat, zoals als een vaccin!). Het merkteken is letterlijk, de plaats van het merkteken is niet letterlijk. Hun rechterhand= de mogelijkheid om te werken, geld te verdienen en uit te geven. Het vaccin wordt toegediend in je arm, niet in je hand, maar het beïnvloedt je rechterhand en voorhoofd wel, bij wijze van spreken. De vaccins zullen binnenkort verplicht zijn en je zult ze moeten nemen, alleen dan kun je meedoen aan hun nieuwe systeem. Daarom zijn Microsoft en andere computerbedrijven hierbij betrokken. Maar dit zijn geen vaccins, want Bill Gates is geen dokter en Microsoft geen vaccin bedrijf, het is een computerbedrijf! Deze vaccins bevatten software om een wereldwijd "Digitaal Biometrisch Cryptovaluta Systeem" te introduceren. Dit is een nieuw geldsysteem dat binnenkort ingevoerd zal worden nadat ze de contante geld handel hebben stopgezet. Ze zullen contant geld de schuld geven voor het verspreiden van Covid-19.

***** LET MAAR OP! *****

-> Bijbel Openbaring 14:9-11: ''Indien iemand het beest (Vrijmetselaars/Satanisch systeem) en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op hun voorhoofd of hand ontvangt, dan zal die ook drinken van het wijn van Gods wraak, die is toebereid in de beker van zijn toorn; en zij zullen gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en Christus. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag of nacht, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangen''. -> Aanbidden= onderwerpen aan/gehoorzamen [het ontvangen van de technologie in hun vaccins en het meegaan in hun systeem]. Zijn beeld= zijn Supercomputer Kunstmatige Intelligentie Systeem. Zijn naam= zijn autoriteit/doel. Satans doel is om mensen naar de eeuwige Hel/Meer van Vuur te laten gaan op de Dag Des Oordeels. In plaats van je te beïnvloeden om een leven vol zonde te leiden, hebben ze nu een nieuwe manier gevonden om je voor eeuwig te verdoemen. Het enige wat ze nu hoeven te doen is jou het merkteken van het beest te laten nemen. Ze willen dat iedereen hun vaccins neemt en zich onderwept aan hun systeem. Satan weet dat hij naar de Hel gaat en hij wil jou met hem meenemen! Doorzoek het internet met deze sleutelwoorden: Grafeen, Kunstmatige Intelligentie, Transhumanisme, Vrijmetselaars, Vrijmetselarij, Illuminatie Onthuld, Nieuwe Wereldorde, De Grote Reset, Satanisme, Duivel, Covid Leugen, Corona Leugen, Vaccin, Ontvolking, De Cabal, Platte Aarde, etc.


Neuralink, Luciferase, Thermagrippers, Graphene, Crispr, Hydrogel, Quantum Dots, Artificial Intelligence, AI, Transhumanism, 5G, Microsoft Patent 666, Metaverse, Freemasons, Illuminati, Agenda 21, Covid Hoax, Plandemic, Vaccine Deaths, Died Suddenly, People Dropping Dead, Depopulation, Deagle, Covid Test, Vaccine Mac Address, Empty Hospitals, Mark of the Beast, Georgia Guidestones, New World Order, NWO, Hive Mind, Satanism, Days of Noah, Cabal, Transvestigation, Flat Earth, etc.


Hier zijn vijf goede sites waar je van kan leren: Yahuah Is Één, Bitchute.com, Niburu.co, Erick van Dijk, Favorieten-Alcyonplejaden

Conclusie: ze willen ons verbinden aan het Kunstmatige Intelligente Supercomputer Systeem, want dan kunnen ze ons besturen en ons DNA veranderen! Dit is waarom de mensen zich niet bekeren tijdens de plagen die God binnenkort naar de aarde zal sturen. Dit wordt gezegd in Bijbel Openbaring 9:20: ''En de rest van de mensheid die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich niet van hun zondes'' -> Want ze zullen onder geest controle zijn. De gedachten van de meeste mensen worden al door demonen beheerst, deze technologie zal het permanent en veel erger maken. Zij zullen gemarkeerde mensen gebruiken om de ongemarkeerde mensen te overtuigen het merkteken te ontvangen. En zij zullen uiteindelijk gemarkeerde mensen de ongemarkeerde mensen laten najagen, en uiteindelijk zelfs laten doden! Dit komt wanneer ze de Neuralink activeren tussen de supercomputer en de gemarkeerde mensen via 5G. Bijbel Openbaring 13:15: ''En zij hadden kracht om aan het beeld van het beest een leven te geven, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden''. Het kunstmatige intelligentie supercomputer systeem= Het beeld van het beest. Onderwerpen aan hun systeem en de merkteken van het beest vaccins nemen= het beeld van het beest aanbidden= mensen verbinden met het systeem= geest controle. Dit is ook hoe ze al deze gemarkeerde mensen zo ver krijgen om tegen Christus te vechten wanneer Hij terugkomt. Bijbel Openbaring 17:14, Bijbelboek Joël 3, en Bijbel Openbaring 19:19-21 vertellen je daarover. Bijbel Openbaring 19:19: ''En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legers verzameld om oorlog te maken tegen Christus''. Bijbel Openbaring 19:20 vertelt je dat mensen zullen worden misleid om het merkteken van het beest te nemen. Bijbel Openbaring 19:20: ''En het beest (Vrijmetselaars/Satanisten) werd gegrepen en met hem de valse profeet (de valse profeet vertegenwoordigt de kerken die mensen vertellen dat ze de vaccins moeten nemen!) die mensen had verleid om het merkteken van het beest te nemen, en ze werden in de Poel Des Vuurs gegooid''. -> Mensen namen de vaccins omdat ze misleid waren en niet wisten dat dit het merkteken was. Bijbel Openbaring 19:21: ''En de overgebleven mensen die zich niet aan Gods geboden hielden, of die het merkteken van het beest hadden, werden vermoord door Christus; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees''. Bijbelboek Matteüs 24:37: ''Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van Christus zijn''. Bijbelboek Matteüs 24:22: ''En indien die dagen niet ingekort zouden worden, zou geen vlees worden gered''. -> Als je wat onderzoek doet naar de tijd van Noach, zul je ontdekken dat er veel wetenschappelijke experimenten zijn uitgevoerd, die zijn gedaan door de gevallen engelen van voor de Grote Vloed (zoals genetische modificatie!). Als je zoekt naar de Hebreeuwse Bijbel woorden die vertaald zijn, dan is het woord voor vlees ''menselijke genetische code'', en het woord voor gered ''behouden''! Wat Bijbelboek Matteüs 24:22 werkelijk zegt is dit: Als Christus niet vroeger maar later terugkomt, zullen alle mensen die dan nog leven DNA hebben wat veranderd is, er zullen geen oorspronkelijke mensen meer over zijn.

Er is een reden dat ze het zombie genre in zo veel van hun Hollywood films en series laten zien, ze willen ons veranderen in A.I. demonische gekken om de ongevacineerden/mensen van God aan te vallen. Dit heet voorspellende programmering en je kunt hier een glimp van op vangen:Ja, dit gaat echt komen!


Jesaja 3:5 Mensen zullen elkaar onderdrukken: man tegen man, buur tegen buur. De jongeren zullen in opstand komen tegen de ouderen, de armen tegen de geëerde.


2 Ezra 5:9-11 Zoet water zal zout worden. Overal zullen vrienden elkaar aanvallen. Dan zal het begrip verdwijnen, en de rede zal onderduiken, en ze zullen niet gevonden worden, ook al zoeken velen ernaar. Overal op aarde zullen goddeloosheid en geweld toenemen. Het ene land zal aan een buurland vragen of gerechtigheid of iemand die het goede doet, die kant op is gekomen, maar het antwoord zal altijd 'Nee' zijn.

Openbaring 6:4 Een ander paard, vurig rood, ging uit. En het werd aan degene die erop zat toegestaan om de vrede van de aarde weg te nemen, en dat mensen elkaar zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.


Bijbelboek 2 Thessalonicenzen 2:4 ''Hij zal zich verzetten tegen en zich verheffen boven alles wat God wordt genoemd of wordt aanbeden, zodat hij zich opstelt in Gods tempel en verkondigt dat hij God is''.


(Met Gods tempel word ons lichaam bedoeld. Deze vers wil zeggen dat de Duivel totale controle over de gemarkeerde mensen zal hebben, waardoor ze demonisch bezeten kunnen worden en de ongemarkeerden/mensen van God zullen najagen)


2 Baruch 48:37 En als iemand over deze dingen nadenkt, zal er jaloezie opkomen bij degenen die niet veel aan zichzelf dachten; en hartstocht zal bezit nemen van degenen die vredig waren; en velen zullen door wraak worden geagiteerd om velen te verwonden; en zij zullen legers oprichten om bloed te vergieten; en uiteindelijk zullen zij samen met hen omkomen.


Bijbel Openbaring 9:6 ''En in die dagen zullen mensen de dood zoeken en hem niet vinden. Ze zullen verlangen om te sterven, maar de dood zal van hen vluchten''.


(Dit betekent o.a. dat de gemarkeerde mensen geen controle meer over hun lichamen zullen hebben, ze zullen zijn overgenomen door demonen. En hun geest zal dan vastzitten in een Metaverse nachtmerrie realiteit waaruit ze niet kunnen ontsnappen)


Bijbel Openbaring 16:2 ''De eerste engel ging en goot zijn schaal uit over het land, en lelijke, etterende zweren braken uit bij de mensen die het merkteken van het beest hadden, en zijn beeld aanbaden''.


(De gemarkeerde mensen krijgen lelijke etterende zweren, net als bij zombies!)


Bijbelboek Lukas 21:26 ''De harten van de mensen zullen bezwijken door angst en door het kijken naar de dingen die op de aarde komen: want de machten van de hemel zullen wankelen''.


Ze willen de ongemarkeerden/mensen van God die de vaccins blijven weigeren ook gaan onthoofden. Ik adviseer je daarom om op een bepaald moment de wildernis in te vluchten. Maar als ze je pakken en dwingen de vaccins toch te nemen, BLIJF DAN WEIGEREN EN LAAT JE ONTHOOFDEN! Liever dat dan een eeuwigheid in de Hel!


Bijbelboek Openbaring 20:4 Toen zag ik tronen, en de mensen die erop zaten hadden de bevoegdheid gekregen om te oordelen. En ik zag de zielen van degenen die waren onthoofd vanwege hun getuigenis van Jezus, en vanwege het verkondigen van het woord van God. Ze hadden het beest of zijn beeld niet aanbeden, noch zijn merkteken op hun voorhoofd of handen aanvaard. Ze kwamen allemaal weer tot leven en ze regeerden duizend jaar met Christus.


Als dit spul is ingespoten, zul je nooit meer hetzelfde zijn. Wie dit merkteken van het beest neemt en meedoet aan hun systeem, zal naar Het Meer van Vuur gaan op de Dag Des Oordeels.


Dit is wat de Bijbel zegt over mensen die de satanische vaccins vertrouwen in plaats van God:

 • Romeinen 6:16: ''Beseft u niet dat u de slaaf wordt van alles wat u verkiest te gehoorzamen? Je kunt een slaaf van de zonde zijn, wat tot de dood leidt, of je kunt ervoor kiezen om God te gehoorzamen, wat leidt tot een rechtvaardig leven''.

 • 1 Korintiërs 3:16: ''Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?''

 • 1 Korintiërs 6:19-20: ''Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die u van God ontvangen hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want God kocht je voor een hoge prijs. Je moet Hem dus eren met je lichaam''.

 • 1 Timoteüs 6:20: ''O Timoteüs, bescherm wat u is toevertrouwd. Keer u af van goddeloos geklets en de tegengestelde ideeën van vals genoemde wetenschap''.

 • 1 Korintiërs 3:17: ''Als iemand Gods tempel schendt, zal God hem schenden''.

Wie ga je dienen? De satanische elite noemen in hun media de Covid vaccins "De Messias" en "Onze Enige Hoop". Ze houden ervan om Christus belachelijk te maken en ze houden ervan om mensen belachelijk te maken. Ze weten dat wie deze vaccins nemen en meegaan in hun systeem, voor eeuwig verdoemd zullen zijn. Zij vieren deze grote opoffering van zielen aan Satan, hun god, met grote uitbundigheid. Wist je dat alle vaccins geaborteerde baby cellen, varkensvlees en andere vreemde dingen bevatten? GRUWELIJK. Heb je ooit het gezegde gehoord "Je bent wat je eet"? Het is zelfs erger om het in je te spuiten. Wil je dat echt in je bloedsomloop hebben? Walgelijk! -> Deze Covid vaccins zijn anders dan alle andere vaccins die ooit zijn gemaakt. Dit is eigenlijk een software update voor mensen, alsof we computers zijn (zelfs de Covid testen bevatten nanodeeltjes). Geloof alstublieft de mensen op TV niet, ze hebben een verborgen agenda. Het zijn betaalde lezers, die voorlezen uit een script. Veel mensen zijn aan het STERVEN door de vaccins en ze proberen dit voor ons te verbergen!

Er zijn veel leugens over de eindtijd die de Vrijmetselarij de hele wereld heeft doen geloven. Ze regeren de Christelijke kerk en haar leer! Ze beheersen alle religies, vooral het Christendom, omdat zij weten dat de kracht in het woord van God ligt. Maar de Bijbel is geen geloof, het is een geschiedenisboek van de Israëlieten. De meeste zwarte en bruine mensen van deze wereld zijn de echte Israëlieten! Blanke mensen zijn geen Israëlieten. De mensen in Israël vandaag zijn niet de oorspronkelijke inwoners. Zij vormen een aantal van de belangrijkste Illuminati families. Christus noemt hen "de synagoge van Satan, zij die zeggen dat zij Joden zijn maar het niet zijn". In Bijbel Openbaring 2:9 en in Bijbel Openbaring 3:9 zegt hij “Luister, ik zal ervoor zorgen dat hen die tot de synagoge van Satan behoren, de leugenaars die zichzelf Joden noemen maar het niet zijn, tot uw voeten komen en u aanbidden, en zij zullen weten dat u degenen zijn die ik liefheb”.

We leven in de laatste jaren voor de terugkomst van Christus. Helaas wachten de meeste mensen op een individuele antichristus die de hele wereld zal regeren. Dit zal nooit gebeuren, de antichristus is niet een individuele man! -> Hier is een lijst van valse eindtijd leringen die de Vrijmetselarij de hele wereld heeft doen geloven, via het moderne Christendom:

 1. De antichristus is een individuele man.

 2. Er zal een derde tempel gebouwd worden in Israël.

 3. De antichristus zal zichzelf God noemen in de tempel in Israël.

 4. De antichristus zal het dagelijkse offer in de tempel in Israël beëindigen.

 5. De antichristus zal een beeld opzetten om te aanbidden.

 6. Er zullen twee getuigen zijn in Israël, Elia en Mozes.

 7. Er zal een bovennatuurlijke opname van mensen in de lucht/"rapture" zijn en we zullen hier niet zijn tijdens de Grote Verdrukking.

[[[[[ DIT ZIJN ALLEMAAL LEUGENS ! ]]]]] Ze leren je deze rotzooi zodat mensen niet zullen beseffen hoe laat het is, omdat ze denken dat zolang een man niet de hele wereld regeert, of omdat we nog hier zijn, het nog niet de eindtijd is! -> Hier is de waarheid:


1. Er zijn vele antichristenen, niet een. De antichristus is het vierde beest in het Bijbelboek van Daniël. Het is een systeem, niet een individuele man. De antichristus zijn de ''vrijmetselaars/illuminati/satanisten" Bijbelboek 1 Johannes 2:18. Zoek het Griekse woord vertaald als "mens" in de Bijbel op in 2 Tessalonicenzen 2:3. De "wetteloze mens" betekent mensen in MEERVOUD, NIET EEN INDIVIDU= dus een enorme misleiding zodat je hun niet zal verdenken.


2. De tempel die in het Bijbelboek van Daniël en het boek van Openbaring wordt genoemd heeft betrekking op ons lichaam, niet op een fysiek gebouw in Israël Bijbelboek 1 Korintiërs 3:16.


3. De merkteken van het beest technologie in de vaccins zal je verbinding met God vernietigen en het DNA van je tempel veranderen. Dit is wat er in zit: CRISPR DNA modificatie technologie, V-MAT2 gen remmings technologie, en nano bots/nanotechnologie met als doel mentale manipulatie door Voice to Skull technologie en Neuralink. (Onderzoek “Neuralink Agenda”!) Er wordt letterlijk over gesproken in Bijbelboek Daniël 11:36 en Bijbelboek 2 Tessalonicenzen 2:4. Het spreekt over supercomputers, kunstmatige intelligentie en nanotechnologie wat in lichamen van mensen wordt geplaatst, niet een letterlijke koning die ergens in een tempel zit. Deze technologie zal god worden over je lichaam zodra ze het 5g netwerk helemaal aanzetten, en jij te ver bent meegegaan in hun systeem. Daarom zegt de Bijbel dat deze boeken verzegeld waren tot het einde. want Bijbelboek Daniël 12:4 zegt: ''Daniël, verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen''. Daniël begreep niet eens wat hij toen zag, het was niet te begrijpen tot nu!


4. Het dagelijkse offer is voedsel, het Oude Testament vertelt je dat. Alleen zij die hun tempels verontreinigen/vaccins nemen, zullen in Satans systeem kunnen kopen en verkopen Bijbelboek Daniël 9:27. Bijbelboek Daniël 12:11-12 vertelt je dat Christus pas na 1,335 dagen terugkomt. Dit is wanneer een wet is ingevoerd die toegang tot winkels verbiedt zonder de vaccins.


In het Bijbelboek van Daniël word ook over een derde engel gesproken, die metaforisch is. Het vertegenwoordigt mensen zoals ik, die je nu aan het waarschuwen zijn.

Want in Bijbelboek Daniël 11:33 en 12:10 staat “de verstandigen onder het volk zullen het snappen, en velen tot inzicht brengen, maar de goddelozen zullen het niet snappen.”


5. De Hebreeuwse Bijbel woorden vertaald als "het beeld" betekenen eigenlijk doel, en het woord "aanbidden" betekent eigenlijk onderwerpen aan. Door de vaccins te nemen, onderwerp je jezelf aan het doel van het Satanisten systeem, namelijk om je DNA te veranderen en je te verbinden met het beeld. Het beeld= de kunstmatige intelligentie supercomputer systeem waarmee ze je willen verbinden via het internet. Het merkteken verbindt je ermee via nanotechnologie. Het merkteken, naam of getal van het beest ontvangen, het betekent allemaal hetzelfde. De betekenis van deze dingen is de daad van de vaccins nemen, en de vaccins nemen is wat het betekent om het beeld van het beest te aanbidden en je eraan te onderwerpen. Iedereen die dit doet zal naar de eeuwige Hel/Meer van Vuur gaan op de Dag des Oordeels! Denk eraan, de mensen die deze technologie ontvangen zullen niet onmiddellijk verbonden zijn met de supercomputer, maar alle benodigde technologie is geïnstalleerd om het later te activeren. Bovendien zijn deze nanobots zelf-replicerend, zodat ze letterlijk een zwerm vormen in het lichaam van de gastheer. De CRISPR-technologie daarentegen brengt onmiddellijk bij toediening veranderingen aan. Deze technologie is zo heftig dat VEEL mensen dood zijn gegaan, zelfs een dag nadat ze het vaccin kregen!


6. De twee getuigen zijn de twee koninkrijken van Israël, die zich na de zonde van koning Salomo in tweeën splitsten. Dat wordt verteld in Bijbelboek 1 Koningen 11, Bijbelboek 1 Koningen 12 en Bijbelboek 2 Kronieken 10. Ze heten het noordelijke koninkrijk (Israël) en het zuidelijke koninkrijk (Juda). De inheemse volken van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Polynesië, Melanesië en Aboriginals van Australië, zijn de 10 stammen van het Noordelijke Konikrijk van Israël. Zij hadden toen Israël in 720 V.C. via de Eufraat rivier verlaten om naar verre landen te gaan. Hier leefde geen mensen, zodat ze daar in vrede hun God konden aanbidden en zich aan zijn wetten konden houden (Bijbelboek 4 Ezra 13:40-46 zegt je dat). Dat is waarom ze 150 jaar geleden 14 boeken uit de Bijbel hebben gehaald! Google het, Die boeken vertellen je deze dingen! Ze willen dit voor je verbergen ten behoeve van racisme en het neppe gered door genade hedendaagse christendom.


7. Christus komt nog 1 keer terug, niet twee keer. We moeten eerst door de grote verdrukking heen en Hij komt pas bij de 7e bazuin, niet eerder. Bijbelboek Matteüs 24: 29-30.


Denk eraan, het reguliere nieuws, websites, radiostations en televisiezenders worden allemaal beheerd door de Vrijmetselaars. Je moet de waarheid vinden, en je moet echt onderzoek doen. Gebruik de sleutelwoorden die ik je gaf en luister niet naar hen, ze willen je eeuwige ziel. Als je onderzoek doet, zul je zien dat alle mensen in belangrijke machtsposities banden hebben met de Vrijmetselarij. Ze zijn corrupt en ze hebben een verborgen agenda. Ik geloofde niet eens in de Bijbel totdat ik deze dingen leerde. Een kleine groep mensen regeert de hele wereld en aanbid letterlijk de Duivel uit de Bijbel! En dat ze al duizenden jaren aan de macht zijn via De Amalekitische, Edomitische en Kanaänitische koninklijke bloedlijnen. Dit is hun konikrijk, en hun tijd is bijna om (en dat weten ze). De Vrijmetselaars zijn de echte regering, en beheersen al duizenden jaren vrijwel elke andere regering. Als je geen idee hebt waar ik het over heb, Google dan gewoon "vrijmetselaars/ geheime genootschappen/satanisten enz". En zoek ook eens op "nano bots" in Google afbeeldingen (Een foto zegt meer dan duizend woorden). Ja, dat is wat er in de vaccins zitten!

Ze hebben letterlijk veel van de laatste details van Covid-19 gepland op een bijeenkomst, dat "Event 201" heet en gehouden werd in Oktober 2019 (een maand voordat de Covid agenda begon in China). Er zijn beelden daarvan online! Het Covid-19 sterftecijfer wordt door de media overdreven. Een hoop mensen hadden simpelweg de gewone griep maar werden gediagnoseerd met Covid! PCR testen, testen niet echt op Covid. In Afrika testte de Tanzaniaanse president John Magufuli fruit, een geit en motorolie op Covid-19 en ze gaven allemaal positieve testresultaten. Onder de mensen die daadwerkelijk ziek werden, waren veel mensen ziek as gevolg van het opzetten van 5G-masten, bijvoorbeeld in Wuhan China. Ze hadden daar een gigantische uitrol van duizenden 5G-masten in oktober 2019. 5G-masten zenden extreem veel straling uit en zorgen ervoor dat de rode bloedcellen in je lichaam ontploffen, net zoals als een magnetron dat zou doen. Hierdoor komt je lichaam veel zuurstof tekort en dit imiteert dezelfde symptomen als Covid. Ook werden alle sterfgevallen in ziekenhuizen Covid genoemd, zelfs als iemand aan kanker of ouderdom was overleden. De verzekeringsmaatschappijen en de Amerikaanse overheid betalen Amerikaanse ziekenhuizen 13,000$ per "geval". Ook werden veel mensen aan de beademing gelegd, terwijl dat juist niet moest, en deze beademing liet hun longen inklappen. Anderen kregen morfine toegediend, wat al hun organen uitschakelde en hun doodde. En dan oogsten ze hun organen en verkopen ze die, Big business Big Money $ $ $. Het is MOORD -> Dit is waarom ze zeggen dat er geen Covid-19 is in kleine plaatsen zoals de Cook Eilanden. Het is te moeilijk om hun leugens daar te vertellen, de gemeenschap is te klein om te misleiden. Vroeger leefde ik in zonde net als jullie, maar ben gestopt toen ik de info op deze website leerde. Ik ben te bang voor God en zijn eeuwige Hel. Het is duidelijk dat Hij bestaat, dus ga heilig leven en lees zijn Bijbel:Neem dit serieus!


We moeten stoppen met haten, roken, drugs, alcohol, porno, zelfbevrediging enz, anders zullen we niet gered worden. Hier is een lijst met zonden en doe ze niet!

Het Christendom heeft niets meer gemeen met Christus en zijn discipelen. Ze vertellen je vandaag de dag niet meer zijn ware leer. De Romeinen creëerden het moderne Christendom in 325 N.C. met behulp van verkeerde interpretaties van de brieven van Paulus. Daarin wordt geleerd dat je je niet meer aan Gods wetten hoeft te houden. Maar om gered te worden van de eeuwige Hel/Meer van Vuur moet je juist er volledig aan houden! Bijbelboek Matteüs 24:13 & Matteüs 7:21-23 vertelt je dat. De ware boodschap van Christus kan makkelijk worden gezien door naar deze Bijbelverzen te kijken en ze in deze volgorde met elkaar te verbinden. Lees deze Bijbelverzen en neem het in je op, het is prachtig! Jesaja 28: 9-10 + Psalmen 119:100 + Psalmen 111:10 + Psalmen 119:104 + Mattheüs 15:9 + Jesaja 34:16 + Spreuken 8:17 + 1 Johannes 5:3 + 1 Johannes 3:8 + Ecclesiasticus 12:6 + 1 Johannes 3:4 + 1 Johannes 2:4 + Psalmen 119:142 + Johannes 3:16-21 + Spreuken 6:23 + Psalmen 119:165 + Spreuken 28:9 + Mattheüs 7:21-23 + Mattheüs 24:13 + Fillipenzen 2:12 + Johannes 14:15.

Jesaja 28: 9-10 -> ''Wie zal hij kennis bijbrengen? en wie zal hij de leer doen begrijpen? Zij die gespeend zijn van de melk en van de borsten zijn onttrokken. Want voorschrift moet op voorschrift zijn, voorschrift op voorschrift; regel op regel, regel op regel; hier een beetje en daar een beetje''. Psalmen 119:100 -> ''Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik hou me aan uw voorschriften''. Psalmen 111:10 -> ''De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben zij die zijn geboden behouden''. Psalmen 119:104 -> ''Uit uw voorschriften heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad''. Mattheüs 15:9 -> ''Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die voorschriften van mensen zijn''. Jesaja 34:16 -> ''Zoek na in het boek des Heren en leest; geen van deze zal falen''.

Spreuken 8:17 -> ''Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoekt, zal mij vinden''. God houdt alleen van degenen die van hem houden, je bent misleid. Houden van God =

1 Johannes 5:3 ''Want dit is de liefde voor God, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar''. 1 Johannes 3:8 -> ''Wie de zonde doet is van de duivel, want de duivel zondigt van den beginne''. Jezus Sirach 12:6 -> ''Want ook de Allerhoogste haat de zondaars, en hij bewaart ze tot de krachtige dag der wraak''. 1 Johannes 3:4 -> ''Wat is zonde? Zonde is de overtreding van Gods wetten''.

1 Johannes 2:4 -> ''Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en de waarheid is niet in hem''. Psalmen 119:142-> ''Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en uw wet is de waarheid''. Johannes 3:19 -> ''En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, omdat hun daden slecht waren''. Spreuken 6:23 -> ''Want het gebod is een lamp; en de wet is licht; en berispingen van instructie zijn de manier van leven''. Psalmen 119:165 -> ''Zij die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok''. Spreuken 28:9 -> ''Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, zelfs zijn gebed is walgelijk''. Mattheüs 7:21 -> ''Niet iedereen die tegen mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is''. Mattheüs 24:13 -> ''Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden''. Fillipenzen 2:12 -> ''Werk uw eigen redding uit met vrezen en beven''. Johannes 14:15 -> ''Wanneer gij mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren''. Christus is een zwarte man. En de ware boodschap van Christus, vergeleken met wat er verkondigd wordt, zijn even verschillend als een witte en een zwarte man. We worden verteld dat Gods wetten niet meer gelden en dat het niet uitmaakt wie de echte Israëlieten zijn. De booschap van Christus is simpel: ''Ga en zondig niet meer'', stop met het overtreden van Gods wetten. Cesare Borgia is de man van wie ze het neppe beeld van de witte Jezus hebben gemaakt. Google ''Cesare Borgia'' als je niet weet waar ik het over heb! Hij was de zoon van de gouverneur van Italië en in 1507 huurden ze Leonardo da Vinci in om het moderne beeld van Jezus te schilderen. En ze gebruikte Cesare als model voor dat schilderij, dat ze vervolgens over de hele wereld verspreiden. Het beeld van Jezus waar mensen in geloven is een portret van Cesare Borgia! De hele wereld aanbidt een neppe blanke Jezus door de misleidingen van de Katholieke Kerk en moderne Christendom. De echte Christus is niet een homoseksueel uitziende hippie die van iedereen houdt, hij is een zwarte krijger koning en zou niet eens willen dat mensen zijn beeld aanbidden. Dit schendt het tweede gebod van afgoderij. We moeten God aanbidden, niet Christus, en we aanbidden God door zijn geboden te behouden, niet door neer te buigen voor een beeld of standbeeld! Bijbelboek 1 Johannes 5:3 vertelt je dat.


Bijbelboek Daniel 7:9 Ik keek toe totdat er tronen werden neergezet en de Oude van Dagen zat; Zijn gewaad was wit als sneeuw, en het haar van Zijn hoofd was als zuivere wol.


Bijbelboek Daniel 10:6 Zijn lichaam was als beryl, zijn gezicht als de verschijning van bliksem, zijn ogen als fakkels van vuur, zijn armen en voeten als gepolijst brons in kleur, en het geluid van zijn woorden als de stem van een menigte.


Bijbel Openbaring 1:14 Zijn hoofd en haar waren wit als wol, zo wit als sneeuw, en Zijn ogen als een vuurvlam.


Bijbel Openbaring 1:15 Zijn voeten waren als gepolijst brons, verfijnd in een oven, en zijn stem was als het gebulder van vele wateren.


Google "Russian Catacombs Israelites" om antieke schilderijen te zien van ZWARTE Israëlieten. De zwarte mensen in Amerika zijn van de stam van Juda, net als Christus. Israëlieten zijn vandaag de dag aan de bodem omdat sommige van hun voorouders zich niet aan Gods geboden hielden, -> Bijbelboek Deuteronomium 28:15. Bijbelboek Galaten 3:28 betekent niet dat iedereen gelijk is. Het is een lichaam, maar de lichaamsdelen zijn niet gelijk, -> Bijbelboek Deuteronomium 28:13. Het wordt een Israëlitisch koninkrijk, en in dat koninkrijk zullen niet-Israëlieten de dienaren van de Israëlieten zijn, in gerechtigheid! -> Bijbelboek Deuteronomium 14:2. De Israëlieten die in dat koninkrijk van Christus worden geaccepteerd zullen de heersers daar zijn. Dat is waarom Christus de koning van de koningen wordt genoemd, omdat er veel koningen zullen zijn in zijn koninkrijk. De Israëlieten zullen bovenaan staan en niet onderaan! Als je basiskennis wilt van wie de echte Israëlieten zijn, kan je Googelen op "12 Tribes Chart". Degenen die aan de macht zijn willen niet dat mensen zich aan Gods geboden houden, want ze blijven aan de macht door hen in zonde te houden, vooral de Israëlieten. Maar wanneer de Israëlieten zich weer aan Gods geboden houden, zullen zij de wereld weer regeren, -> Bijbelboek Deuteronomium hoofdstuk 28. Het is geprofeteerd dat dit zal gebeuren aan het einde voordat Christus terugkomt, -> Bijbelboek Ezechiël 37. DIE TIJD IS NU!

De Vrijmetselaars willen de ontwakening stoppen en mensen in onwetenheid houden. Ze weten wie de echte Israëlieten zijn en weten dat ze hun macht zullen verliezen (''wanneer Gods wetten worden behouden, vooral door de Israëlieten''). Bijbelboek Deuteronomium 28:1 vertelt je dat er maar een natie kan zijn die de hele wereld regeert, en als de Israëlieten zich aan de wetten van God houden, zullen zij de heersers worden. De Vrijmetselaars willen dat tegenhouden. Dat is waarom de eindtijd verdrukking in de Bijbel ook wel "Jakob's Nood" wordt genoemd, -> Bijbelboek Jeremia 30:7. Voordat Christus terugkomt, willen ze alle Israëlieten het merteken van het beest geven of vermoorden. Zo heeft hij niemand meer om voor terug te komen. Maar Christus gaat het beesten systeem verslaan en zijn volk terugbrengen naar hun land Israël. Jakob is de vader van de 12 stammen van Israël. God veranderde Jakob's naam naar Israël, dit is waarom de stammen van zijn zonen Israëlieten heten. God gaf Zijn wetten aan de Israëlieten door via Mozes. De Bijbel is geen geloof, dat is een zonde. God zei om je aan zijn wetten te houden niet om een geloof te beleiden allemaal leugens vertellen ze). De geheime genootschappen die deze wereld regeren willen dat iedereen naar de eeuwige Hel wordt gestuurd op het Dag des Oordeels. Dat is wat hun god wil, de Duivel. Ze bereiken dit door mensen aan te moedigen in hun zondes te leven en te sterven. Daarom beheren de Vrijmetselaars de media, muziek industrie, Hollywood, scholen, en elke andere vorm van invloed, inclusief religie. Ze gebruiken religie om je te leren dat je je niet aan Gods wetten hoeft te houden, dat je op de Dag des Oordeels gered kan worden door geloof en genade, en door een goed mens of gelovig te zijn. LEUGENS! Bijbelboek Openbaring 12:9 ''En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die de duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidde. Hij werd neergeworpen naar de aarde en zijn engelen werden dat ook''. Waar denk je dat Area 51 voor is? Het is een diepe ondergrondse militaire basis, dat is waar ze praten met hun goden, dat is waar ze zijn. Lees het boek van Enoch, De Bijbel zegt dat Satan de hele wereld misleidt. Waar is Satan? Zie je hem? Nee. Dus de Bijbel liegt? Nee. -> Als je niet begrijpt dat rijke satanische families de wereld regeren, en je weet niet wie de echte Israëlieten zijn, dan kun je de Bijbel niet begrijpen en hoe die van toepassing is op ons vandaag. Je zal volledig onwetend zijn, en je zult wat we in de waarheidsbeweging "in slaap'' noemen zijn. Het is tijd om wakker te worden uit De Matrix. Satan is niet hier persoonlijk mensen aan het misleiden, zijn mensen doen het voor hem. Snap je dat? Satan heeft alleen effect op de gedachten van mensen (door manipuleren van frequenties) want dat is hoe geesten werken. Hij is niet hier met een fysiek lichaam. Hij is niet letterlijk met mensen aan het praten of ze aan het misleiden, zijn mensen doen het voor hem. Hij heeft de hele wereld misleid via de geheime genootschappen en de gevallen engelen die hem vanaf het begin hebben gediend. Alle religies brengen eer aan hem, niet aan de schepper.

-> Denk niet dat het Christendom hier een uitzondering op is. Zij beheren 100% het Christendom en elk ander geloof, zowel degene die de Bijbel lezen als degene die dat niet doen. Ze vertellen je dat je gered kan worden op de Dag des Oordeels zonder je aan Gods geboden te houden. Ze vertellen je om "gewoon in Jezus te geloven", dat betekent niet eens wat. De basis van het Christendom is de verkeerde opvatting van Paulus zijn brieven. Zijn brieven zijn een test van God om te zien of jij je aan zijn wetten wilt houden, of niet. Zijn brieven zijn zeer moeilijk te begrijpen, Bijbelboek 2 Petrus 3:15-17 vertelt je om zijn brieven niet eens te lezen! Wat Paulus eigenlijk zegt is dat omdat we allemaal tenminste een keer gezondigd hebben, we de hemel niet verdienen, hij zegt niet dat we ons niet aan Gods wetten hoeven te houden.


Bijbelboek Romeinen 3:30-31 ''Er is maar één God, en hij maakt mensen alleen door geloof in het reine met zichzelf, of ze nu Joden of heidenen zijn. Welnu, als we de nadruk leggen op geloof, betekent dit dan dat we de Wet kunnen vergeten? Natuurlijk niet! Sterker nog, alleen als we voldoen aan de Wet, hebben we echt geloof''


Christus zei dat als je de wetten van Zijn Vader niet houd, je niet gered zult worden op de Dag des Oordeels. Het maakt niet uit hoeveel je in Jezus gelooft of houdt, dat betekent echt niets voor God. Je moet je aan Zijn geboden houden, want Christus zei ''GA EN ZONDIG NIET MEER'' -> Bijbelboek Johannes 5:14. Christus zei ook dat als je niet al je zondes opgeeft, je naar de eeuwige Hel zult gaan -> Bijbelboek Matteüs 24:13. Satan wil zonde acceptabel maken. De definitie van zonde is het overtreden van Gods wetten, dat staat in Bijbelboek 1 Johannes 3:4. Satan wil ook dat mensen ongelovig zijn, en als hij dat niet kan bereiken, wil hij dat ze vastzitten in religie. Al deze godsdiensten worden beheerd door Vrijmetselaars die Satan aanbidden, en ze gebruiken deze godsdiensten om Gods verwachtingen te verlagen en excuses te maken voor zonde. Want Satan houdt van zonde, hij wilt dat je zondigt, hij wilt dat je Christelijk bent, en hij wilt dat je ongelovig bent. Snap je het? Het is niet ingewikkeld. Er zal een opstanding zijn en we zullen allemaal veroordeeld worden. Wat ongelovigen betreft, ik neem het ze niet kwalijk, het zijn tenminste geen neppe Christenen. Ik was ook ongelovig, totdat ik deze dingen leerde. Nu hou ik me aan Gods geboden.

De oorlog is altijd tussen God en Satan geweest. Wettigheid tegen wetteloosheid. Het houden van Gods wetten tegenover het overtreden van Gods wetten. We kunnen alleen gered worden als we alle zonde in ons leven opgeven, dat is wat Christus zei in Bijbelboek Matteüs 7:21-23. Satan is de aanklager en Christus de advocaat. Op de Dag des Oordeels zullen we voor God de rechter staan en Satan zal ons allemaal beschuldigen. Hij zal zeggen dat wij het verdienen om net als hem naar de Hel gestuurd te worden, omdat wij net als hem zo vaak gezondigd hebben. Het is aan Christus of hij ons wil verdedigen of niet. Hij zal ons alleen verdedigen als wij hem zijn loon betalen. Zijn loon is dat wij de geboden van zijn Vader houden!

-> Als je de Bijbel nooit zelf hebt gelezen en niet weet wat er staat, zal ik het kort voor je samenvatten. De mens werd door God geschapen om opstandige engelen en hun leider, Satan, te veroordelen. Satan en zijn engelen maakten een giftige boom waarvan de vruchten genetisch corrupt waren, en zo degene die het aten meer te laten zondigen. Sindsdien is de mensheid samen met de gevallen engelen in opstand tegen God. God koos voor het enige volk wat niets met de gevallen engelen te maken had, de Israëlieten, om zijn volk te zijn. Hij gaf hun zijn wetten, maar zij worden nu gestraft omdat sommigen van hen zich niet aan die wetten hielden. Geen enkel ander volk wordt gestraft voor het overtreden van Gods wetten, omdat hij nooit een verbond met hen heeft gesloten. Ze worden verwacht een leven vol zonde te leiden en naar de Hel te gaan. De enige manier voor ons om gered te worden daarvan, of we Israëlieten zijn of niet (zoals ik), is het houden aan Gods wetten. Christus komt binnenkort terug om zijn volk te herstellen. Er zal een opstanding zijn van iedereen die heeft geleefd en God zal iedereen beoordelen. De mensen die zich aan de wetten van God hebben gehouden, zullen leven in het koninkrijk van Christus (en de Israëlieten), en alle mensen die zich niet aan Gods wetten hebben gehouden, zullen naar de eeuwige Hel worden gestuurd (samen met de gevallen engelen). Het is door je aan Gods wetten te houden dat wij ons kunnen afzonderen van die opstand, en niet tot hun groep gerekend te worden.

Het is niet te laat om te veranderen. Bijbelboek Ezechiël 18:24-28: ''Als de goddeloze zich afkeert van zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en dan goed en rechtvaardig gaat doen, zal hij zijn zielbehouden. Hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn zonden, die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardigheid en onrecht gaat doen, zal hij in leven blijven? Al zijn rechtvaardigheden, die hij gedaan heeft, zullen niet in herinnering gebracht worden, en in zijn zonde zal hij sterven''. God beschouwt zonde als geestelijke dood, en zijn Bijbel bedoelt niet een aardse dood of dood als ophouden te bestaan. Het bedoelt om eerst naar de Hel te gaan en dan voor EEUWIG TE LIJDEN in Het Vurenmeer! Verander je gewoontes dus meteen!


Bijbel Openbaring 14:11 ''En de rook van hun kwelling zal voor eeuwig en altijd opstijgen. Er zal dag en nacht geen rust zijn voor degenen die het beest en zijn beeld aanbaden, of voor iedereen die het merkteken van zijn naam ontving''.


Bijbel Openbaring 20:14 ''Toen werden de dood en Hel in de poel des vuurs geworpen. De poel des vuurs is de tweede dood''.


Bijbel Openbaring 20:15 ''Iedereen wiens naam niet geschreven stond in het boek des levens, werd in de poel des vuurs geworpen''.


Bijbel Openbaring 21:8 ''Maar de lafhartigen, ongelovigen, gemeenen, moordenaars, seksueel immorele, magie beoefenaars, afgodendienaars en alle leugenaars - zij zullen hun plek hebben in het Vurenmeer van brandend zwavel. Dit is de tweede dood''.


Biibelboek 1 Korintiërs 6:9-10 ''Weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen erven? Laat u niet misleiden. Noch ontuchtplegers, afgodendienaars, echtbrekers, homoseksuelen, sodomieten, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars, of afpersers zullen in het koninkrijk van God komen''.

Contact


Deel AhayahTruth.com/nl alsjeblieft zo veel mogelijk op Facebook, Twitter, Instagram, Reddit etc. En je kan dit ook rond mailen of uitgeprint rond delen.

Het is ons doel om in deze laatste dagen zoveel mogelijk mensen te waarschuwen! De derde engel in het Bijbelboek van Openbaring is ons! Als je niet SERIEUS WERK verricht om de massa te waarschuwen gaat God je naar het Meer van Vuur sturen op het Dag des Oordeels. Deel deze website dus met iedereen die je kent!

Tips Voor Het Verspreiden Van Dit Papier

 • De beste manier om het te verspreiden is elke manier waarop je het aan zoveel mogelijk mensen kan geven. Parken, concerten, bijeenkomsten, kerken, wachtrijen, en mijn favoriet, van deur tot deur gaan. Bel aan, of gooi het door de brievenbus.

 • Leg NOOIT iets uit wat er op het papier staat. Het enige wat je hoeft te doen is het papiertjete te geven, het is hun verantwoordelijkheid om het te lezen of niet.

619 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page